• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Hội nghị Viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Nghệ An năm 2023

Thứ Ba, 16/01/2024, 10:15 GMT+7

      Sáng ngày 15/01/2024, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023.

      Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Hoàng Hồng Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đ/c Đinh Văn Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Phòng TCCB, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Cục hàng hải Việt Nam. Về phía Cảng vụ Hàng hải Nghệ An có đồng chí Võ Duy Thắng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cùng toàn thể viên chức và người lao động Cảng vụ hàng hải Nghệ An.

      Hội nghị đã được nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Theo đó, năm 2023, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững trật tự, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển Nghệ An. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm 2023, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ chủ yếu về công tác chính trị - tư tưởng, công tác đào tạo,  công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, an toàn, an ninh hàng hải, pháp chế, thi đua khen thưởng, công tác tài chính và một số công tác khác trong năm 2024.

Đồng chí Võ Duy Thắng - Giám đốc - báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Đồng chí Võ Xuân Thuỷ, Phó Giám đốc, báo cáo kết quả công tác năm 2023

      Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo: Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị; báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; báo cáo công khai công tác tài chính; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2023 ….

      Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, các đồng chí viên chức, người lao động tham dự Hội nghị đã thảo luận về nội dung các bản báo cáo, các dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ được trình bày tại Hội nghị.  Đơn vị đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của viên chức và người lao động. Mỗi ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn chung tay góp sức, đồng lòng đề hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2022

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hồng Giang đã biểu dương thành tích đã đạt được của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Nghệ An trong năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động của đơn vị, nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Thay mặt toàn thể viên chức, người lao động Cảng vụ hàng hải Nghệ An, đồng chí Võ Duy Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam và hứa sẽ cùng các viên chức và người lao động Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đoàn kết, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024.

      Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm  2023; Ký kết giao ước giữa Công đoàn với Giám đốc đơn vị.

     Hội nghị viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Nghệ An năm 2023 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

      Một số hình ảnh tai Hội nghị