• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển khu vực Nghệ An năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Sáu, 22/12/2023, 16:06 GMT+7

     Ngày 21/12/2023, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã chủ trì Hội nghị tổng  kết công tác phối hợp quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển khu vực Nghệ An năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

     Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng như: Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An, BCH Bộ độ Biên phòng tỉnh Nghệ An, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Cảng vụ Đường thuỷ khu vực V. Ngoài ra còn có các đơn vị như: Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ban chỉ huy PCTT -TCKN tỉnh Nghệ An, Phòng ANKT - Công an tỉnh Nghệ An, Đài Thông tin duyên hải Bến Thuỷ, UBND huyện Nghi Lộc, UBND phường Nghi Tân, Nghi Thuỷ, Bến Thuỷ, các chủ cảng và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ hàng hải trong khu vực.

Ông Võ Duy Thắng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tại hội nghị, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã thông qua báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển khu vực Nghệ An năm 2023 và triển khai nhiệm vụ về công tác phối hợp trong năm 2024.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

báo cáo tổng kết công tác phối hợp QLNN năm 2023

     Các thành viên tham dự hội nghị đã thảo luận trên tinh thần xây dựng nhằm tìm ra giải pháp để khắc phục những tồn tại và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã thống nhất về phương hướng năm 2024 cần tập trung vào một số nội dung cơ bản như: tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan QLNN phù hợp với các quy định mới; tiếp tục triển khai tốt các Quy chế phối hợp đã ký kết, đặc biệt trong công tác trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong khu vực cảng biển Nghệ An; đôn đốc doanh nghiệp cảng nâng cao năng lực xếp dỡ nhằm giải phóng tàu nhanh, giảm thời gian chờ đợi; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển theo tinh thần của của Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật hàng hải đến bà con ngư dân trong khu vực; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng hải cho các dự án xây dựng cảng biển trong khu vực; thực hiện tốt công tác phối hợp về đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thông báo đến các doanh nghiệp cảng, bến, vận tải biển trong khu vực quản lý; triển khai thực hiện tốt công tác PCCC và bộ luật ISPS…

     Kết quả của Hội nghị là cơ sở quan trọng để các bên có liên quan triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực các bến cảng thuộc địa phận tỉnh Nghệ An.