• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354
Logo

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Thứ Hai, 13/05/2024, 08:22 GMT+7

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2