• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Tổng kiểm tra luồng Cửa Hội - Bến Thủy ngày 28/03/2024

Thứ Tư, 10/04/2024, 09:20 GMT+7

Ngày 28/03/2024, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, Công ty BĐATHH Bắc Trung Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện bà con ngư dân tiến hành kiểm tra hoạt động đăng đáy, đánh bắt thủy sản của bà con trên tuyền luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy nằm trong vùng nước cảng biển Nghệ An. 

                                      

Qua kiểm tra kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải cho bà con ngư dân và đánh giá thực trạng đăng đáy trên toàn tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy, Đoàn kiểm tra nhận thấy: việc đóng đăng đáy, đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân trên khu vực tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy là việc khai thác mưu sinh tồn tại từ xa xưa, trong đó có một số miệng đáy vi phạm hành lang bảo vệ công trình luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải.

Kết quả làm việc, bà con ngư dân cũng nhận thức rõ một số miệng đáy có lấn chiếm luồng hàng hải, hành lang bảo vệ luồng hàng hải, đồng thời bà con ngư dân kiến nghị các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ tìm công việc khác thay thế việc đánh bắt hải sản bằng nghề đăng đáy hiện nay. Các thành viên đoàn kiểm tra cùng với đại diện bà con ngư dân cơ bản thống nhất yêu cầu các hộ dân đóng đăng đáy, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên tuyến luồng Cửa Hội - Bến Thủy thực hiện việc đóng đăng đáy không ảnh hưởng đến hoạt động hành hải cho tàu thuyền qua lại trong khu vực.

Trong thời gian tới (nhất là thời điểm bà con đóng lại đăng đáy), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan và chính quyền địa phương tiến hành rà soát, xác định cụ thể khoảng cách bảo vệ hành lang luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải cho phù hợp với tình hình thực tế để vận động vận động, hướng dẫn bà con ngư dân không thực hiện đóng đăng đáy đánh bắt thủy dản ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển Nghệ An.

Một số hình ảnh của buổi kiểm tra: