• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Quyết định thành lập tổ thẩm định sửa chữa lớn Cảng vụ Hàng hải Nghệ An; hạng mục sân nền

Thứ Ba, 21/11/2023, 09:55 GMT+7