• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Thứ Tư, 10/08/2022, 10:41 GMT+7

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 290-CV/ĐU ngày 28/6/2022 về triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh,

      Ngày 09/8/2022, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

      Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư chi bộ, thay mặt Chi ủy giới thiệu đến toàn thể đảng viên, viên chức bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trường trực Ban Bí thư Rọi sáng tình thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận về các giải pháp để “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW với chủ đề “tự soi, tự sửa” và chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”.

      Giải pháp đối với Chi bộ, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân yêu cầu phải ra sức tăng cường giáo dục về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên; phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh; phải giữ nghiêm chế độ sinh hoạt của chi bộ; phải chặt chẽ trong công tác kiểm tra và nghiêm minh trong công tác kỷ luật.

      Các báo cáo tham luận đã giúp đảng viên, viên chức nhận diện rõ hơn những căn “bệnh”, những biểu hiện tiêu cực sinh ra từ chủ nghĩa cá nhân, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế vừa để phòng ngừa đảng viên, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn sự “tự diễn biến” dẫn đến “tự chuyển hóa”. Từ việc nhận diện các biểu hiện tiêu cực, mỗi đảng viên, viên chức tự soi vào bản thân mình để từ đó có phương hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của đảng viên Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Trung thành, trung thực, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư chi bộ, kết luận Hội nghị

      Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư chi bộ, đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các phòng, đồng thời kết luận Hội nghị và định hướng nội dung rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đảng viên, viên chức tại đơn vị trong thời gian tiếp theo nhằm tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Khối cơ quan Trung ương.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị: