• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của vùng quay trở tàu, vùng đậu tàu khu bến số 1, cảng Vissai, Nghệ An.

Thứ Tư, 07/06/2023, 17:01 GMT+7