• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2023

Thứ Tư, 13/12/2023, 14:27 GMT+7

     Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Đảng uỷ Cục Hàng hải Việt Nam về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, sáng ngày 12/12/2023, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi uỷ và đảng viên năm 2023.

     Thay mặt Chi uỷ, đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư, trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi uỷ năm 2023. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chi uỷ, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải. Đời sống vật chất và tinh thần người lao động được nâng cao, các chỉ tiêu cơ bản của năm đề ra cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch; công tác giáo dục tư tưởng; công tác quản lý viên chức, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

     Bên cạnh các kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: chỉ tiêu về kết nạp đảng viên trong năm vẫn chưa đạt do nguồn quần chúng tại chi bộ cần có thêm thời gian phấn đấu, rèn luyện để đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng viên; còn có đảng viên còn thiếu mạnh dạn trong việc phát biểu ý kiến trước các cuộc họp chi bộ định kỳ, nhất là đảng viên trẻ …

     Chi bộ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Chi uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và những kết quả nổi bật mà Chi bộ và cơ quan đạt được trong năm 2023. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị xếp loại chi bộ " Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" với tỷ lệ 100%.

     Với tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, khách quan, trung thực, công khai, công tâm và dân chủ, Hội nghị cũng đã tiến hành công tác kiểm điểm các đảng viên trong Chị bộ đúng theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 05/12/2023 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam  với các nội dung: về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; về thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm cũng như nêu rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có). Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại đảng viên năm 2023 với kết quả: 100% đảng viên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, trong đó 20% được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

     Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Duy Thắng, Bí thư chi bộ, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp uỷ, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023. Xác định nhiệm vụ trong năm 2024 và giai đoạn tới sẽ rất nhiều những khó khăn, thách thức, đồng chí yêu cầu Chi bộ khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, phát huy các thế mạnh; tăng cường sự lắng nghe, đối thoại, phát huy tính dân chủ ở cơ sở; khuyến khích lực lượng trẻ, có năng lực đứng vào hàng ngũ của Đảng… góp phần vào thành tích chung của chi bộ, cơ quan.

     Một số hình ảnh tại Hội nghị: