• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Quyết định thành lập Tổ thẩm định sửa chữa tàu Hòn Ngư 68

Thứ Ba, 21/11/2023, 09:53 GMT+7