• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Thư ngỏ Ngày Hàng hải thế giới năm 2023

Thứ Năm, 28/09/2023, 14:29 GMT+7

Thực hiện Thông tri số 4713 ngày 20/4/2023 của Tổng Thư ký IMO V/v hưởng ứng Ngày Hàng hải thế giới vào ngày thứ năm tuần cuối cùng của tháng 9 hàng năm với chủ đề "Marpol tuổi 50 - Sự cam kết không ngừng" - "MARPOL at 50 -  Our commitment goes on", xin gửi tới các đồng chí Thư ngỏ của lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam nhân Ngày Hàng hải thế giới năm 2023.