• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Thông báo thông số kỹ thuật luồng tàu và vùng đón trả hoa tiêu khu bến số 1 thuộc khu bến cảng Vissai - Nghệ An

Thứ Ba, 04/07/2023, 10:54 GMT+7