• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật đoạn luồng từ phao số 0 đến ặp phao số 5,6 và điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0,1,2,3,4 luông hàng hải Cửa Hội -Bến Thủy"

Thứ Ba, 03/01/2023, 15:32 GMT+7