• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Ngày Hàng hải thế giới năm 2022 " Công nghệ mới cho ngành vận tải biển được xanh hơn"

Thứ Hai, 19/09/2022, 08:47 GMT+7

Hưởng ứng Ngày Ngành Hàng hải thế giới năm 2022 với chủ đề "Công nghệ mới cho ngành vận tải biển được xanh hơn", xin gửi tới các đồng chí thư ngỏ của lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam