• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Lãnh đạo đơn vị và cán bộ cốt cán Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Thứ Năm, 03/01/2019, 10:52 GMT+7

 

 

 

 Đ/c Võ Duy Thắng

Giám đốc, Bí thư Chi bộ

 

                                                                                                                          

         Đ/c Nguyễn Trung Thành                       Đ/c Võ Xuân Thủy

                                                     Phó Giám đốc                                       Phó Giám đốc

 

                                                                                                 

                                      Đ/c Đinh Thọ Quảng                 Đ/c Bùi Viết Hưng           Đ/c Lê Văn Tuấn Dũng

                                    Trưởng Phòng Thanh tra-                Trưởng Phòng                  Trưởng Phòng 

                                     An toàn, an ninh hàng hải           Pháp chế hàng hải           Tổ chức - Hành chính

 


                                                                           

                                        Đ/c Phạm Văn Lương                               Đ/c Nguyễn Thị Minh Hảo

                                       Trưởng Đại diện Cửa Lò,                          Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán

                                          Phó Bí thư Chi bộ