• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Quyết định số 2023/QĐ-CHHVN công bố ranh giới khu nước, vùng nước và vùng nước trước cầu cảng thuộc cảng biển Nghệ An

Thứ Năm, 03/01/2019, 09:22 GMT+7