• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An ký hợp đồng thi công dự án sửa chữa lớn trụ sở

Thứ Ba, 13/07/2021, 10:57 GMT+7

            Thực hiện Quyết định 2234/QĐ-CHHVN ngày 22/12/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa lớn trụ sở Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, ngày 13/7/2021, tại trụ sở đơn vị, Chủ đầu tư là Cảng vụ Hàng hải Nghệ An và đơn vị thi công đã tổ chức ký kết hợp đồng gói thầu số 5 thi công xây dựng công trình.

 

Thời gian dự kiến hoàn thành hợp đồng tối đa là 50 ngày, kể từ ngày thi công.