• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Kế hoạch công khai bản Kê khai tài sản, thu nhập

Thứ Hai, 22/03/2021, 13:06 GMT+7

       Thực hiện Công văn số 967/CHHVN-TCCB ngày 16/3/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc kê khai, công khai, bàn giao và lưu giữ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; Cảng vụ Hàng hải Nghệ An thông báo kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định 130/2020/NĐ-CP như sau: