• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Hội nghị công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Nghệ An năm 2021

Thứ Hai, 28/12/2020, 17:06 GMT+7

Vào hồi 08g30 ngày 24/12/2020, tại Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Công chức,viên chức năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đinh Văn Thắng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Cục hàng hải Việt Nam, Trưởng Phòng TCCB. Về phía Cảng vụ Hàng hải Nghệ An có đồng chí Phạm Văn Hà - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cảng vụ hàng hải Nghệ An.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Thủy - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An thay mặt lãnh đạo đơn vị - đã báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Dưới sự lãnh đạo  của Cục Hàng hải Việt Nam, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu Cảng vụ hàng hải Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững trật tự, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển Nghệ An. Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính, tổng kết công tác thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021, ký giao ước thi đua…Hội nghị cũng đã thông qua 04 Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng các Quỹ; Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; Quy chế quản lý và sử dụng các Quỹ, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thắng đã biểu dương thành tích đã đạt được của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Nghệ An trong năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động của đơn vị, nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 

                     Đồng chí Đinh Văn Thắng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Cục hàng hải Việt Nam                                      phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Nghệ An, đồng chí Phạm Văn Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam và hứa sẽ cùng các công chức, viên chức và người lao động Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đoàn kết, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Đồng chí Phạm Văn Hà - Giám đốc cơ quan-đáp từ ý kiến chỉ đạo của cấp trên

                         Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.