• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ Nhật, 17/05/2020, 08:36 GMT+7

Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, ngày 14/5/2020, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã tổ chức thành công đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Hoàng Hồng Giang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và đồng chí Đinh Văn Thắng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam

Đồng chí Vương Bình Minh, Bí thư chi bộ, khai mạc đại hội

Đại hội Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường gần 30 năm phát triển mạnh mẽ, toàn diện của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với nhiều vận hội và trách nhiệm cao cả.

Báo cáo Chính trị của Đại hội đã thể hiện sự tập trung trí tuệ tập thể, nhìn nhận và đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã giữ được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn đơn vị nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển nhanh, chất lượng và hiệu quả.

Chi ủy, Ban lãnh đạo, toàn thể đảng viên và người lao động Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đặc biệt đáng ghi nhận là việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng: Phương thức lãnh đạo của Chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị từng bước được đổi mới, khoa học, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; công tác chính trị tư tưởng tạo được sự thống nhất ý chí và hành động; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định và đạt kết quả tốt; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều sáng tạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đa số đảng viên, CCVC và người lao động

Phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, chuyên nghiệp; phát triển Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lớn mạnh, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng hải, kinh tế biển trong khu vực.

Trong những năm tới, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX.

Đại hội cũng đã bầu ra Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết để gánh vác những trọng trách do toàn thể đảng viên trong Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An giao phó.

Đồng chí Hoàng Hồng Giang chúc mừng Chi ủy Cảng vụ Hàng hải Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 03 đồng chí, mang tiếng nói đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của tất cả các đảng viên, người lao động của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội trân trọng lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Hồng Giang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những kết quả đạt được của Chi bộ giai đoạn 2015 – 2020 là toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để Cảng vụ Hàng hải Nghệ An tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét, sinh động cho năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Chi ủy, hiệu quả quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo, cũng như tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động sáng tạo của CCVC, đảng viên, người lao động Cảng vụ Hàng hải Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Hồng Giang phát biểu chỉ đại tại Đại hội

Đồng chí Hoàng Hồng Giang cơ bản tán thành với những mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu mà Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đề ra trong báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cần lưu ý, tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ CCVC vừa hồng vừa chuyên góp phần xây dựng ngành hàng hải ngày càng vững mạnh, phát triển và hội nhập.

Đại hội Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại đại hội