• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 24/03/2020, 16:32 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An kính gửi toàn văn Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại văn bản số 118/TB-VPCP.