• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An khởi công đóng ca nô công vụ

Thứ Ba, 03/03/2020, 09:14 GMT+7

          Thực hiện Quyết định 1229/QĐ-CHHVN ngày 12/8/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đóng mới 01 ca nô công vụ phục vụ công tác của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, ngày 26/02/2020, Chủ đầu tư là Cảng vụ Hàng hải Nghệ An và đơn vị thi công đã tổ chức Lễ khởi công dự án tại Tổng Công ty Ba Son (Bà Rịa - Vũng Tàu).

            Một số hình ảnh tại buổi Lễ khởi công: