• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Thứ Hai, 03/02/2020, 16:43 GMT+7

        Thực hiện công văn số 436/UBND-VX ngày 24/01/2020 của UBND Tỉnh Nghệ An và triển khai ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng và của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công điện khẩn số 356/CĐ-CHHVN ngày 30/01/2020 về việc “Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra”, sáng ngày 30/01/2020 các Cơ quan QLNN tại cảng biển, bao gồm: Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng NA, Kiểm dịch Y tế Quốc tế NA, Hải quan NA, Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh, đã họp bàn, triển khai các biện pháp phòng chống theo chỉ đạo của các cấp, ngành có liên quan.

        Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã đã tích cực triển khai các biện pháp:

        - Phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch y tế và các cơ quan liên quan để kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại khu vực cảng biển Nghệ An. Đặc biệt là tàu thuyền nhập cảnh khi vừa đến phao số 0 luồng hàng hải, kịp thời quản lý và cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (nếu có). Chỉ chấp thuận cho tàu thuyền hành trình vào hoạt động tại khu vực vùng nước cảng biển sau khi đã được cơ quan kiểm dịch y tế kiểm tra và không có nguy cơ nhiễm dịch bệnh.

        - Trang bị và yêu cầu tất cả viên chức làm thủ tục hoặc có tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên, hành khách, đại lý tàu biển phải mang khẩu trang y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, cấp phát khẩu trang y tế cho người làm thủ tục khi người làm thủ tục không mang theo hoặc chưa trang bị.

CCVC Cảng vụ Hàng hải Nghệ An tự giác đeo khẩu trang tại nơi làm việc

        - Tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, người làm thủ tục và các tổ chức, cá nhân liên quan về dịch bệnh và biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.