• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An tổ chức Hội nghị CCVC năm 2020

Thứ Hai, 03/02/2020, 10:29 GMT+7

Vào hồi 08g30 ngày 23/12/2019, tại Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Công chức,viên chức năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hoàng – Phó cục trưởng  Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Cục hàng hải Việt Nam. Về phía Cảng vụ Hàng hải Nghệ An có đồng chí Vương Bình Minh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cùng toàn thể công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Nghệ An.

Tại Hội nghị đồng chí Vương Bình Minh – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã tiến hành báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Dưới sự lãnh đạo  của Cục Hàng hải Việt Nam, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu Cảng vụ hàng hải Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững trật tự, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển Nghệ An. Cũng tại Hội nghị đã tiến hành báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính, tổng kết công tác thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020, ký giao ước thi đua…Hội nghị cũng đã thông qua 03 Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng các Quỹ; Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; Quy chế quản lý và sử dụng các Quỹ, thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Vương Bình Minh - Giám đốc - báo cáo thực hiện dân chủ năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng – Phó cục trưởng  Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương thành tích đã đạt được của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Nghệ An trong năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động của đơn vị, nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Nghệ An, đồng chí Vương Bình Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam và hứa sẽ cùng các công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đoàn kết, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020 và Nghị quyết của Hội nghị đã đề ra

Lãnh đạo cơ quan và BCH Công đoàn ký giao ước thi đua

Một số hình ảnh tại Hội nghị