• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Lãnh đạo đơn vị và cán bộ cốt cán Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Thứ Năm, 03/01/2019, 10:52 GMT+7

 

 

 

 Đ/c Phạm Văn Hà

Giám đốc, Bí thư Chi bộ

 

                                                                                                                          

         Đ/c Nguyễn Trung Thành                       Đ/c Võ Xuân Thủy

                                                     Phó Giám đốc                                       Phó Giám đốc

 

                                                                       

                                      Đ/c Đinh Thọ Quảng           Đ/c Võ Quốc Hùng           Đ/c Lê Văn Tuấn Dũng

                                    Trưởng Phòng Thanh tra-     Trưởng Phòng Pháp chế          Trưởng Phòng 

                                     An toàn, an ninh hàng hải                                                 Tổ chức - Hành chính

 


                                                           

                                  Đ/c Phạm Văn Lương          Đ/c Võ Duy Đức          Đ/c Nguyễn Thị Minh Hảo

                               Trưởng Đại diện Cửa Lò,   Trưởng Trạm Nghi Thiết               Kế toán trưởng

                                   Phó Bí thư Chi bộ