• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp Đoàn cán bộ Cục Đường thủy Lào

Thứ Sáu, 07/01/2011, 00:00 GMT+7
Ngày 25/8/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp Đoàn cán bộ Cục Đường thủy Lào do Phó Cục trưởng Vanthong Somphavath dẫn đầu sang nghiên cứu thực tế về quản lý cảng biển và thủ tục tàu đến, rời khu vực Cảng biển Hải Phòng. Đồng chí Bùi Văn Minh-Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng Lãnh đạo cơ quan tiếp đoàn.